Trotse en betrokken medewerkers

Trotse en betrokken medewerkers

De MIVB telt meer dan 10.000 medewerkers. Voor hen creëert het bedrijf een aantrekkelijke professionele omgeving waarin werknemers betekenis kunnen vinden, hun verantwoordelijkheden kunnen opnemen, hun talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien, zowel op het werk als in hun privéleven.

Samen stellen de medewerkers van de MIVB hun knowhow en competenties ten dienste van de klanten. Dankzij hun inzet zorgen ze ervoor dat de openbaarvervoersmaatschappij de opdrachten waarmaakt en de uitdagingen aangaat die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan haar toevertrouwt, ook tijdens het jaar 2021 dat opnieuw door de gezondheidscrisis werd gekenmerkt.

Human resources

Human resources

Het MIVB-personeel in de frontlinie

Het MIVB-personeel in de frontlinie

Ook dit jaar bevond het MIVB-personeel zich in de frontlinie om het openbaar vervoer in de hoofdstad te verzekeren. Om haar medewerkers te bedanken voor hun trouw, lanceerde de MIVB in het begin van 2021 een grote campagne. Dat was dé gelegenheid om de aandacht te vestigen op de mensen die zich elke dag inzetten om reizigers een kwaliteitsvolle dienst te verlenen, ongeacht de omstandigheden.

In 2021 rondde de MIVB de symbolische kaap van 10.000 werknemers. Maar daar houdt het niet op. Met het oog op de vele uitdagingen die in het verschiet liggen, moet de onderneming niet alleen nieuwe medewerkers blijven aanwerven om de personeelsleden die met pensioen gaan te vervangen, maar ook het mobiliteitsaanbod in Brussel blijven ontwikkelen.

Almaar meer medewerkers ten dienste van de reizigers

Almaar meer medewerkers ten dienste van de reizigers

In 2021 rondde de MIVB de kaap van 10.000 medewerkers. Op 31 december 2021 telde de onderneming 10.221 werknemers (10.013 voltijdsequivalenten). De groei van het personeelsbestand bedraagt +3,8% ten opzichte van 2020.

Het voorbije jaar wierf de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij 858 nieuwe medewerkers aan. De meeste van deze nieuwe personeelsleden zijn bestuurders, maar er zijn ook veel ingenieurs en technische profielen bij.

Deze aanwervingen zijn bedoeld om medewerkers die met pensioen gaan te vervangen. Ze geven de MIVB bovendien de mogelijkheid om het openbaarvervoersaanbod in Brussel verder uit te breiden en te verbeteren en grootschalige projecten rond de uitbouw van het net te voltooien.

De MIVB blijft een van de grootste werkgevers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook en vooral een kwaliteitsvolle werkgever, zoals blijkt uit haar nieuwe Top Employer-certificaat.

Evolutie van de personeelssterkte

Aanwerving

Aanwerving

760 vacatures in 2022
760
vacatures

760 vacatures in 2022

De MIVB blijft in 2022 verder aanwerven. Er moeten in totaal 760 vacatures worden ingevuld en dit zijn nog maar de eerste ramingen van de aanwervingen op basis van de nieuwe openstaande functies en de geplande uitdiensttredingen in 2022. De nieuwe medewerkers zijn nodig zowel voor de bouw van Metro 3, de uitbreiding van de Erasmusremise of de aanleg van tramlijn 10 in Neder-Over-Heembeek, als door de verhoging van de frequenties, de indienststelling van nieuwe voertuigen en de digitalisering. De extra medewerkers zijn nodig om de toekomstige uitdagingen te kunnen aangaan en bij te dragen aan de mobiliteit van morgen via nieuwe en ambitieuze projecten.

Van de 760 vacatures gaat het in de overgrote meerderheid om bestuurders: 480 buschauffeurs, 33 trambestuurders en 46 metrobestuurders. Daarbij komen 26 jobs die rechtstreeks verband houden met het besturen van voertuigen (dispatchers, planners, enz.), in totaal dus 585 openstaande vacatures. Daarnaast is de MIVB ook op zoek naar meer dan 100 technische profielen, met name ingenieurs en technische bachelors, onder meer in de domeinen van bouw, elektromechanica, IT & telecommunicatie. Er zijn een zestigtal vacatures binnen de veiligheidsdienst, de dienst signalisatie, en diverse openstaande ondersteunende functies, met name bij de afdelingen Human Resources en Finances.

In 2022 werft de MIVB ook 13 nieuwe Young Starters aan. Dankzij het gelijknamige programma dat in 2016 werd gelanceerd, krijgen jonge ingenieurs de kans om 3 opdrachten van 8 maanden uit te voeren binnen de MIVB alvorens te kiezen voor een specifieke afdeling of een specifiek domein. Een unieke gelegenheid om de onderneming, haar verschillende facetten, maar ook verschillende beroepen te ontdekken alvorens op langere termijn aan de slag te gaan.

Een eerste job bij de MIVB

Een eerste job bij de MIVB

Multimodaal medewerker: een springplank naar werk

Multimodaal medewerker: een springplank naar werk

De MIVB werkt samen met Actiris. Door werkzoekenden aan te werven als multimodale medewerkers, biedt de MIVB jaarlijks aan ongeveer 100 jongeren de kans om de arbeidswereld te ontdekken via een eerste beroepservaring. Hun rol bestaat erin om klanten te begeleiden en te helpen tijdens hun traject op het MIVB-net. Naast het sociale karakter van de aanpak biedt deze taak een toegevoegde waarde voor de reizigers. Aan het einde van hun opdracht worden de jongeren uitgenodigd voor een oriënteringsgesprek, dat hen de kans biedt om binnen de MIVB te solliciteren naar een job en een contract van onbepaalde duur in de wacht te slepen.

Het Young Starter-programma voor het aanwerven van technische profielen
De MIVB werft 13 Young Starters aan

Het Young Starter-programma voor het aanwerven van technische profielen

Dit programma werd in 2016 gelanceerd en biedt jonge ingenieurs of technische bachelors de mogelijkheid om 3 stages van 8 maanden bij de MIVB uit te voeren: een unieke kans om kennis te maken met de onderneming en de verschillende beroepen, maar ook om de arbeidswereld te verkennen alvorens over te stappen naar een specifieke functie. Dankzij deze originele formule kan de MIVB zeer gegeerde technische profielen aantrekken voor de uitvoering van haar talrijke ontwikkelingsprojecten die in de loop van de komende jaren zijn gepland.

In 2022 werft de MIVB 13 nieuwe Young Starters aan, die de kans krijgen om mee te werken aan grootschalige mobiliteitsprojecten in Brussel, waaronder Metrolijn 3, de nieuwe stelplaats in Erasmus, tram 10 in Neder-Over-Heembeek en de aankoop van nieuwe voertuigen.

Opleiding

Opleiding

Talent ontwikkelen in alle omstandigheden
550.041
opleidingsuren

Talent ontwikkelen in alle omstandigheden

Soft skills of hard skills, op afstand of ter plaatse, bestuurder, technicus of manager, de MIVB biedt haar medewerkers een brede waaier opleidingen aan. In 2021 werden 550.041 opleidingsuren gegeven. Dit is een indrukwekkend cijfer, dat getuigt van de veerkracht en de creativiteit van het departement in de context van de gezondheidscrisis.

Het is belangrijk om te benadrukken dat zeer snel een reeks opleidingen van hoge kwaliteit op afstand werd aangeboden, ook al werkt het merendeel van het MIVB-personeel op het terrein. Daarom vonden intern ook geavanceerde opleidingen ter plaatse plaats binnen zeer specifieke domeinen: besturen, onderhoud, elektriciteit en veiligheid.

Alleen al het leren besturen van voertuigen is goed voor het merendeel van de opleidingsuren, die intern worden gegeven door twee centra: CEFOR (dat bus- en trambestuurders opleidt) en het Metro Training Center (MTC, dat metrobestuurders opleidt). Ondanks de gezondheidscrisis deden de opleiders hun uiterste best om de opleidingen te handhaven en aan te passen aan de nieuwe normen die door de gezondheidscrisis zijn opgelegd. De MIVB Academy is verantwoordelijk voor de organisatie van andere opleidingen: omgaan met heftoestellen, software, talen, relationele vaardigheden, projectbeheer, enz.

In de Brusselse context vormen talen een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma, reden waarom de MIVB haar TaalPLANgue lanceerde. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een uitgebreid taalopleidingsplan, om tools aan te reiken voor het leren van de tweede landstaal in het hele bedrijf. In 2021 konden er in dat verband 940 mensen worden opgeleid. Alle medewerkers hebben ook toegang tot een onlineplatform voor taalonderwijs op maat.

Diversiteit

Diversiteit

Diversiteit: centraal binnen MIVB-waarden

Stereotypen houden ons allemaal tegen, [...] en dus zou ik eigenlijk iedereen willen vragen #ChooseToChallenge

Diversiteit: centraal binnen MIVB-waarden

Diversiteit staat centraal binnen de MIVB-waarden. Ze is het gevolg van een goed verankerde bedrijfscultuur, die de onderneming koste wat kost in stand wil houden, want ze is haar rijkdom, de sleutel tot succes, harmonie en welzijn op het werk.

Het eerste strategisch diversiteitsplan is eind 2021 voltooid. Er zijn concrete acties in vastgelegd ter begeleiding en ondersteuning van de diversiteit in al haar vormen (op het vlak van cultuur, taal, geslacht, leeftijd, uiterlijk, seksuele geaardheid, ...). In lijn met deze strategie wordt momenteel voor de komende twee jaar een nieuw actieplan goedgekeurd.

De MIVB is er trots op om als een van de eerste Belgische ondernemingen een open dialoog over seksisme op gang te hebben gebracht via een grote bewustmakingscampagne voor haar personeel. De werkplaats ontsnapt immers niet aan de stereotypen die diep in onze samenleving zijn verankerd. Bewustmaking is een eerste stap om deze vooroordelen te identificeren, te erkennen en te bestrijden en iedereen in staat te stellen zich in zijn beroeps- en privéleven gerespecteerd te voelen.

De MIVB is ook begonnen met een herziening van haar neutraliteitsbeleid om op termijn het dragen van bepaalde overtuigingstekens in het bedrijf toe te staan. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat de dienstverlening aan de klanten neutraal blijft en de vrijheid van meningsuiting van iedereen op de werkplaats wordt gewaarborgd. Om de verschillende aspecten van deze opdracht tot een goed einde te brengen en het draagvlak voor de verandering binnen de onderneming te bevorderen, kan de MIVB steunen op een externe expertise. In juli 2021 is een aanbesteding uitgeschreven voor een raamovereenkomst voor diensten.

Welzijn van de medewerkers

Welzijn van de medewerkers

Preventie en ondersteuning

Preventie en ondersteuning

De gezondheidscrisis hield tot in 2021 aan en was voor veel werknemers een bron van stress: er moesten nieuwe beschermingsmaatregelen worden genomen, nieuwe regels die door de klanten moesten worden nageleefd, nieuwe werkmethoden.

De MIVB wil haar personeelsleden ondersteunen in hun dagelijkse werk en inspelen op hun bekommernissen. Daarom waren de sociale adviseurs zowel op het terrein als op afstand aanwezig.

Naast de ingevoerde maatregelen voor haar personeel op het terrein paste de MIVB zich zeer snel aan de toegenomen behoefte aan telewerken aan, door haar procedures bij te werken, aangepaste software te ontwikkelen en een nieuw regelgevingskader vast te stellen. Op het terrein werden de maatregelen die in 2020 waren genomen om de veiligheid van het personeel en de reizigers te garanderen, verder toegepast, met een intensieve reiniging van de voertuigen en het uitdelen van maskers en ontsmettingsgel.