Broodnodige hulp voor de minst bedeelden

De pandemie had duidelijke gevolgen voor de kansarmen. De MIVB versterkte haar samenwerking met de actoren die daklozen helpen en strijden tegen verslaving (vzw Dune, Transit, Straatverplegers, de New Samusocial, het Rode Kruis, Diogenes, Dokters van de Wereld, Modus Vivendi, enz.) en met de straathoekwerkers van de gemeenten, om kwetsbare personen te kunnen opvangen en naar passende opvang- en verzorgingsstructuren door te sturen.

De MIVB bevestigde ook haar steun voor het Medibus-project (dat onder leiding staat van de vzw Dokters van de Wereld en Dune). Dit mobiele project verleent eerstelijnszorg en gaat naar mensen toe in kwetsbare situaties, om hen medische zorg en psychosociale opvolging te bieden. Er worden ook permanenties voor drugsverslaafden georganiseerd.

Eind 2021 werden herhaaldelijk schoonmaakacties georganiseerd in de Overdekte Straat naast het Zuidstation, die in 2022 worden voortgezet. Deze acties hebben tot doel de negatieve gevolgen van de aanwezigheid van daklozen op het MIVB-net voor de reizigers tot een minimum te beperken en hen ervan bewust te maken dat deze ruimtes moeten worden gerespecteerd.

Met de steun van de MIVB bleef de vzw Operatie Thermos tussen november en april elke avond maaltijden uitdelen aan daklozen in het metrostation Kruidtuin. Dankzij de 'takeawayformule' konden de vrijwilligers hun werk blijven uitvoeren met inachtneming van de coronamaatregelen. Tijdens het seizoen 2021-2022 namen de MIVB-medewerkers deel aan 41 avonden voor de voorbereiding en de verdeling van de maaltijden.

Terug naar de rubriek