Burgerparticipatie centraal in het tramproject in NOH

Na de impactstudie en de goedkeuring van het tracé en de transportmiddelen door de gewestelijke en gemeentelijke overheden in februari 2020, kwam het tramproject in Neder-Over-Heembeek eind 2021 in een doorslaggevende fase terecht toen de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd.

Overleg met de burgers blijft in dit project cruciaal. De voorgestelde plannen zijn trouwens het resultaat van een 18 maanden durend proces waarin burgers, handelaars en bedrijven in de buurt van het project rond tram 10 hun wensen kenbaar konden maken. Die strategie leidde o.a. tot een herziening - en een verhoging - van het aantal voorziene parkeerplaatsen.

De start van de werken waarop de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning geen betrekking heeft (zoals de nutsvoorzieningen) staan gepland voor het voorjaar van 2022. Eind 2022 - begin 2023 worden de eerste sporen aangelegd. Op termijn moet het tracé van 5,5 kilometer zorgen voor een snelle, rechtstreekse verbinding tussen het stadscentrum (Rogier) en Neder-Over-Heembeek.

Terug naar de rubriek