Spreiding van de ritten per vervoermiddel

In 2021 waren de ritten vrij gelijk gespreid over de drie vervoermiddelen. De metro scoorde het hoogst, gevolgd door de tram en daarna de bus.

Nu de bezettingsgraad op het MIVB-net zich stilaan herstelt, trokken de drie vervoermiddelen meer reizigers aan dan in 2020, al liet de bus de mooiste stijging optekenen.

[ Cf. statistieken ]

Gebruik per vervoerswijze op het MIVB-net ,in %

Terug naar de rubriek