De MIVB test een waterstofbus

In 2021 verwelkomde de MIVB een nieuw type voertuig in haar vloot: een waterstofbus. Deze nieuwe aandrijvingstechnologie kan een alternatief bieden voor fossiele brandstoffen. De MIVB is er al enkele jaren mee bezig om haar voertuigen stelselmatig koolstofvrij te maken. Daarom kocht ze nieuwe hybride en elektrische bussen.

De waterstofbus werkt als een elektrische bus, met dit verschil dat de energie wordt opgeslagen in de vorm van waterstof in een tank in plaats van in batterijen. Door elektrolyse van water kan zuurstof gescheiden worden van waterstof. Door die waterstof te combineren met zuurstof uit de omgeving komt er energie vrij, met zuiver water als enig restproduct.

De waterstofbus die momenteel wordt getest, werd voor een periode van twee jaar gehuurd bij het Belgische bedrijf Van Hool. Na een reeks testen in de remise wordt het voertuig momenteel op verschillende lijnen van de MIVB getest met reizigers. Dankzij deze proefritjes op een maximaal aantal lijnen en in verschillende omstandigheden krijgt de MIVB een beter inzicht in deze nieuwe technologie. Maar daar houdt de lopende studie niet op. De MIVB onderzoekt samen met externe partners, waaronder de ULB, ook de mogelijkheden van groene waterstof. Als dit eerste experiment een succes is, is het de bedoeling om op de hele lijn uitsluitend waterstofbussen te laten rijden.

Terug naar de rubriek