Snellere bus 71

Sinds 2016 zijn er tal van verbeteringen doorgevoerd op lijn 71, waardoor bussen tijdens de spits tot 7 minuten tijdwinst boeken op hun traject. Lijn 71 is sindsdien niet alleen sneller maar ook regelmatiger. De lijn heeft namelijk veel minder last heeft van verkeershinder en de reistijd is beter te voorspellen.

Er zijn onder meer eigen beddingen gekomen tussen Troon en Naamsepoort, langs de Regentlaan en tussen Arenberg en De Brouckère, de Ravensteinstraat en de Wolvengracht. De Elsensesteenweg is omgevormd tot een voetgangerszone waar overdag alleen bussen mogen komen. Er is ook ingegrepen op de Renbaanlaan en de Buyllaan. Tussen de haltes Fraiteur en Kerkhof van Elsene kwam ter hoogte van de Fraiteurbrug ook een tegengestelde richting. Deze ingreep alleen al verhoogde de gemiddelde reissnelheid van bus 71 tussen de haltes Fraiteur en ULB met 1,5 km/u.

In de ochtendspits winnen de reizigers van bus 71 drie minuten naar Delta en 7 minuten naar De Brouckère in vergelijking met hetzelfde traject in 2016. Tijdens de avondspits wordt er in de omgekeerde richting 2 minuten gewonnen naar De Brouckère en 5 minuten naar Delta.

Dankzij die ingrepen en de grotere regelmaat als gevolg daarvan kan de MIVB de frequenties van lijn 71 in de loop van 2022 opvoeren.

Terug naar de rubriek