Een bedankingscampagne

Een bedankingscampagne

De MIVB startte 2021 met een campagne waarin ze haar medewerkers bedankte voor hun inzet, hun betrokkenheid, hun dienstbaarheid en hun volharding in de onvoorstelbaar moeilijke context van de gezondheidscrisis.

Terug naar de rubriek