Bussen 52 en 74 en tal van andere nieuwigheden met het busplan

Ook dit jaar zorgde het busplan voor heel wat nieuwigheden op het MIVB-busnet. Tot de meest opvallende behoren de nieuwe lijnen die in 2021 zijn ingevoerd, namelijk de lijnen 52 en 74.

Lijn 74 rijdt sinds 19 april op het MIVB-net. Ze verbindt het Erasmusziekenhuis met Ukkel-Stalle. In een tweede fase, wanneer de nieuwe Wagenstraat wordt aangelegd, zal de lijn aansluiten op Ukkel-Kalevoet. Deze nieuwe lijn beantwoordt aan de behoefte aan een openbaarvervoerverbinding tussen Anderlecht, Vorst en Ukkel. Ze ontsluit vele wijken, bedient verschillende scholen en interessante locaties, zoals Vorst Nationaal en het Erasmusziekenhuis, en sluit aan op metrolijn 5 aan Erasmus, Eddy Merckx en Veeweide.

Lijn 52 zorgt voor een nieuwe verbinding tussen het stadscentrum en Vorst, en verbetert de bediening van de Bervoetswijk. De lijn werd op 1 september in gebruik genomen en biedt goede aansluitingen, aan het Centraal Station op de metrolijnen 1 en 5, en aan de Hallepoort op de lijnen 2 en 6. Het is al de vijfde nieuwe buslijn die in het kader van het busplan wordt ingevoerd.

2022 vormt de laatste rechte lijn van het busplan. De grootste nieuwigheden in deze fase zijn de komst van lijn 73 en de samenvoeging van de lijnen 75 en 98. Daarnaast ondergingen vele andere lijnen een wijziging of werden ze langer.

Terug naar de rubriek