Bus: 400
Tram: 140
Metro: 60
mensen opgeleid om te rijden

600 personeelsleden volgden in 2021 een bestuurdersopleiding

De opleidingscentra leverden opmerkelijk werk om de gestelde doelen te bereiken en organiseerden enkele honderdduizenden opleidingsuren, ondanks de gezondheidsmaatregelen. Het is belangrijk om te weten dat het leren rijden met een bus, tram of metro intern van A tot Z wordt georganiseerd, van de theorie tot de praktijk, via de simulator, de pechverhelpingen en het klantencontact. In totaal hebben het Metro Training Center (MTC) en het opleidingscentrum (Cefor) in 2021 ongeveer 400 buschauffeurs, 140 trambestuurders en 60 metrobestuurders kunnen opleiden. Het MTC leidt ook de personeelsleden van het departement 'Field Support' op, die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van het net, de monitoring van de infrastructuur en de ondersteuning van de klanten op het terrein.

In 2021 ontwikkelden de opleidingscentra nieuwe opleidingen voor bestuurders, waarin de specifieke kenmerken van de nieuwe trams van het type TNG en de metrostellen van het type M7 zijn geïntegreerd. Zij pasten ook de basisopleidingen voor de bus aan om ze dynamischer te maken, voerden nieuwe digitale “tools” in en legden de laatste hand aan het programma voor de harmonisering van de vaardigheden van de 'Security'-teams.

De opleidingscentra zijn van essentieel belang om de honderden werknemers die elk jaar worden aangeworven op te leiden, maar ook om bijscholingen aan het MIVB-personeel aan te bieden. Ook dit jaar deden zij weer meer dan hun best om aan de klanten een kwaliteitsvolle dienst te verlenen.

Terug naar de rubriek