Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De MIVB is een verantwoordelijke stedelijke speler. De milieuprestaties van de MIVB blijven verbeteren en de onderneming blijft proactief bijdragen aan de ambities en uitdagingen van Brussel op het vlak van duurzaamheid.

Ze ontwikkelt de toegankelijkheid van haar diensten, bevordert de diversiteit en zet aan tot inclusie en sociale cohesie, zowel binnen de onderneming als bij haar klanten.

Ze draagt voortdurend zorg voor de veiligheid van haar reizigers, haar personeel, derden en voor haar infrastructuur.

De economische uitdaging

De economische uitdaging

Deelnemen aan de investeringen
6,2 miljard investeringen

Deelnemen aan de investeringen

Tijdens de periode 2019-2028 wordt 6,2 miljard geïnvesteerd in een betere mobiliteit voor Brussel. Die grootschalige investeringen worden grotendeels gefinancierd met de jaarlijkse dotaties voor investeringen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de MIVB toekent en met de federale steun in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord. Als verantwoordelijk overheidsbedrijf wordt van de MIVB ook verwacht dat ze in de mate van het mogelijke zelf bijdraagt aan de financiering van deze investeringen, dankzij een besparingsprogramma (DRIVE), dat is gebaseerd op de beginselen van goed bestuur en procesoptimalisering.

Milieubetrokkenheid

Milieubetrokkenheid

Zich inzetten voor de planeet

Zich inzetten voor de planeet

De MIVB biedt duurzame mobiliteit aan, maar neemt als verantwoordelijke onderneming bij haar werking ook concrete maatregelen voor het milieu. De MIVB zet zich dus op beide fronten in voor een groenere toekomst.

De milieudimensie speelt een belangrijke rol in alle MIVB-projecten. Dat is het geval bij de aandrijving van haar voertuigen (hybride en elektrische bussen, maar ook bussen op waterstof). Bij het ontwerp van haar infrastructuur (de nieuwe Erasmusremise) past de MIVB een BREEAM-certificeringsaanpak toe, net als voor de Marconi-site, het station De Brouckère en het nieuwe Maintenance Center in Haren.

Busvloot ,en %

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Bijdragen tot het stadsleven

Bijdragen tot het stadsleven

De MIVB maakt integraal deel uit van Brussel, van het leven in de stad, en wil daar op een positieve manier toe bijdragen. Naast haar opdracht als vervoerder bevordert ze de diversiteit in al haar vormen en treedt ze op als een verantwoordelijke en betrokken speler voor een rechtvaardigere samenleving waarin iedereen zich veilig voelt.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Naar een toegankelijker netwerk
100%
van de dagbuslijnen AccessiBus

Naar een toegankelijker netwerk

De MIVB werkt voortdurend aan de verbetering van de toegankelijkheid van haar net voor personen met een beperkte mobiliteit. Daarvoor werkt zij samen met Brussel Mobiliteit aan de installatie en renovatie van liften in haar stations en aan de herinrichting van haar bovengrondse haltes. Dit wordt eveneens gedaan in samenwerking met de verenigingssector. Zo kan hun expertise worden gebruikt om op maat gesneden en doeltreffende oplossingen aan te reiken, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de perronranden.

In 2021 werden twee extra stations uitgerust met liften: Clemenceau en Roodebeek. 50 van de 69 metrostations beschikken nu over rolstoeltoegankelijke perrons. Een andere grote verwezenlijking in 2021 is dat alle dagbuslijnen van de MIVB AccessiBus zijn. Dit betekent dat mensen met een beperkte mobiliteit relevante informatie krijgen over de mate van toegankelijkheid van de haltes van alle buslijnen, dat de werking van de oprijplaten regelmatig wordt gecontroleerd en dat chauffeurs worden opgeleid en bewust gemaakt van het juiste gebruik ervan.