Investeringen

De MIVB zette haar programma voor het onderhoud, de verbetering en de vernieuwing van haar net voort. Deze investeringen waren in 2021 goed voor 391,5 miljoen euro.

Met dit budget konden onder meer nieuwe voertuigen worden aangekocht en konden de sporen vernieuwd worden. De MIVB investeert ook in het onderhoud van haar infrastructuur en haar vloot. Van infrastructuur voor brandstofdistributie tot sanitaire voorzieningen, en van ruiten tot wielbanden: de investeringen die nodig zijn voor een goede werking van het openbaarvervoersnet zijn zeer uiteenlopend.

€ 391,5 MILJOEN GEÏNVESTEERD IN 2021
Terug naar de rubriek