Hoogtepunten #2021

Hoogtepunten #2021

Edito

Edito

Wij moeten elke dag ten dienste staan van onze klanten en een openbaarvervoersdienst van de hoogste kwaliteit aanbieden. Dat is onze ambitie.

Brieuc de Meeûs CEO

We blijven natuurlijk een essentiële speler en in de toekomstvisie van de stad vervullen we een zeer grote rol.

Merlijn Erbuer Voorzitter

De klant staat centraal bij alles wat de MIVB doet

De MIVB stelt de klant centraal bij alles wat ze onderneemt. Om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken, verbetert ze iedere dag de klantervaring door een breed en kwalitatief hoogstaand dienstenaanbod te bieden dat nieuwe mobiliteitsoplossingen omvat. [ ... ]

3,6
miljoen contactloze valideringen

De klant staat centraal bij alles wat de MIVB doet

100%
Gecertificeerde diensten kwaliteit van de dienstverlening

Om het zeer ambitieuze plan voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in het Brusselse gewest te realiseren, wil de MIVB het beheer, de prioriteiten en de toewijzing van haar middelen onder controle houden. Dit terwijl het onderhoud van het bestaande net wordt geoptimaliseerd en ervoor wordt gezorgd dat haar talrijke projecten in de stad worden geïntegreerd. [ ... ]

Simonis
Arbre ballon Dikke beuk
De heyn
Palfijn
Stade Stadion
Roi Baudouin Koning Boudewijn

Trotse en betrokken medewerkers

De MIVB is een belangrijke speler op het gebied van werkgelegenheid in Brussel en creëert een aantrekkelijke professionele omgeving waarin werknemers betekenis vinden, verantwoordelijkheid opnemen, hun talenten ontwikkelen en zich kunnen ontplooien, zowel op het werk als in hun privéleven. [ ... ]

858
Nieuwe aanwervingen

Een betrokken en verantwoordelijke onderneming

Door haar rol als verantwoordelijke, voorbeeldige en inclusieve stedelijke actor te vervullen, draagt de MIVB bij aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Ze blijft haar milieuprestaties verbeteren, ontwikkelt de algemene toegankelijkheid van haar diensten en bevordert de sociale cohesie, zowel binnen de onderneming als bij haar klanten. [ ... ]

100%
van de buslijnen accessibus