Een nieuwe fase voor tram 10

In november 2021 diende de MIVB de bouwaanvraag in voor de nieuwe tramlijn in Neder-Over-Heembeek: tram 10. Dit is een nieuwe beslissende fase in de realisatie van deze nieuwe tramlijn. Met een lengte van 5,5 km zal die een nieuwe structurerende en efficiënte bediening bieden in het noorden van Brussel.

Burgerparticipatie is in dit project cruciaal. Bewoners en handelaars werden van meet af aan betrokken bij het opstellen van de inrichtingsplannen voor hun wijk. Er is gezorgd voor communicatie op maat, met onder meer een speciale website en met openbare bijeenkomsten.

De volgende stappen zijn: een analyse van de vergunningsaanvraag door Urban, de gewestelijke overheidsdienst voor stedenbouw, de opening van een openbaar onderzoek en, ten slotte, de organisatie van een overlegcommissie, waarna Urban advies zal uitbrengen. De werken die geen verband houden met de aanvraag voor de bouwvergunning, zoals die van nutsbedrijven, gingen in het voorjaar van 2022 van start. Tegen eind 2022 moeten de sporen gelegd worden.

Terug naar de rubriek