Een dynamische en innovatieve onderneming

Een dynamische en innovatieve onderneming

De MIVB is een dynamische, innovatieve en efficiënte onderneming. Ze is van plan om de ongekende groei van haar investeringsplan het hoofd te bieden, door haar verbintenissen na te komen, in samenwerking met het Brusselse Gewest, en door een kwaliteitsservice te leveren die in overeenstemming is met de verwachtingen van haar klanten.

Om dit te doen stelt ze alles in het werk om haar kosten te beheersen en te optimaliseren, haar processen en governance te vereenvoudigen, haar operationele flexibiliteit te versterken en een cultuur en beheer van innovatie te ontwikkelen, gebaseerd op partnerschappen.

De financiële middelen

De financiële middelen

Voor het tweede jaar op rij had de gezondheidscrisis een impact op de ondernemingen, en bleef ook de MIVB niet gespaard. In 2021 bedroeg het verlies 105,6 miljoen euro, tegenover 102 miljoen euro in 2020. De inkomsten zijn licht gestegen dankzij het geleidelijke herstel van de reizigersaantallen, maar dat geldt ook voor de uitgaven. De MIVB werd met name nog altijd geconfronteerd met aanzienlijke meerkosten door de aankoop van beschermingsmateriaal en de intensieve schoonmaak van haar voertuigen en infrastructuur, om de veiligheid van haar klanten en personeel te waarborgen.

Tegelijkertijd zette de MIVB haar investeringsprogramma voort. De klanten zagen daar in 2021 al heel wat concrete voorbeelden van op het net: nieuwe metrostellen, nieuwe bussen voor de uitvoering van het busplan, de verlenging van lijn 9, enz. Over een periode van 10 jaar wordt een budget van 6,2 miljard euro uitgetrokken om het net van morgen uit te bouwen.

De MIVB bouwt haar net uit

De MIVB bouwt haar net uit

Een jaar vol nieuwigheden

Een jaar vol nieuwigheden

Ook dit jaar gaf de MIVB met haar talrijke verwezenlijkingen blijk van haar dynamisme. Nieuwe lijnen, verlengingen, reorganisaties of belangrijke fasen van grote projecten maken het duidelijk dat 2021 bol stond van de nieuwigheden.

Wat het busnet betreft, werd het busplan verder uitgevoerd met de aanleg van twee nieuwe lijnen: 52 en 74. Daarnaast herschikte de MIVB ook bestaande lijnen om beter aan de behoeften van de reizigers te voldoen. Wat de tram betreft, sloot de MIVB het jaar af in stijl met de inwijding van de verlenging van lijn 9. Het net werd ook overzichtelijker met het schrappen van lijn 32, de laatste avondtramlijn. Deze evolutie was onder meer mogelijk dankzij een verhoging van de frequentie van de tramlijnen 55 en 82 ‘s avonds en de invoering van buslijn 52. In de metro maakte de komst van nieuwe M7-metrostellen op de lijnen 1 en 5 extra voertuigen vrij om de frequentie op lijnen 2 en 6 te verhogen. Ook in het Metro 3-project werd goed vooruitgang geboekt.

De MIVB onderhoudt haar net

De MIVB onderhoudt haar net

Sporen, stations, stelplaatsen... Een net moet onderhouden worden
16,7
km spoor vervangen

Sporen, stations, stelplaatsen... Een net moet onderhouden worden

Hoewel investeren in het netwerk van morgen van het allergrootste belang is, vergeet de MIVB niet om te zorgen voor haar netwerk van vandaag. Tramsporen, stelplaatsen, maar ook gebouwen: de infrastructuur van de MIVB wordt onderhouden en regelmatig vernieuwd om haar levensduur te verzekeren en het comfort van de reizigers voortdurend te verbeteren. Hetzelfde geldt voor de stations, die eigendom zijn van het Gewest en die achtereenvolgens worden gerenoveerd ten voordele van de klanten van de MIVB.

Dit jaar verving de MIVB 16,7 kilometer tramsporen. Meestal waren deze werven ook een gelegenheid voor het Gewest en de gemeenten om het wegennet te herdenken en de zachte mobiliteit te bevorderen. Brussel Mobiliteit heeft een grootschalig renovatieprogramma voor de metrostations, dat tot doel heeft ze op te frissen en vooral toegankelijker te maken.

De MIVB beschikt over een aantal gebouwen voor haar personeel, voertuigen en ... haar sporen. In de Centrale Werkplaats, een stukje Brussels industrieel patrimonium, bevindt zich nu de spoorwerkplaats van de MIVB. De renovatie ervan startte in 2021.

Een adequate wegeninfrastructuur is van essentieel belang voor een vlotte doorstroming van de bussen. Dankzij verschillende verbeteringen die de voorbije jaren werden doorgevoerd, is buslijn 71, de drukste buslijn van het MIVB-net, niet alleen sneller, maar ook betrouwbaarder geworden.

De MIVB vernieuwt haar vloot

De MIVB vernieuwt haar vloot

Metro, tram en bus: alle vervoerswijzen werden verwend in 2021

73 METROSTELLEN

395 TRAMS

862 BUSSEN

Metro, tram en bus: alle vervoerswijzen werden verwend in 2021

De opvallendste vernieuwing was zonder twijfel de komst van de M7-metrostellen op lijnen 1 en 5. Door deze uitbreiding van de vloot kwamen er metrostellen van de vorige generatie vrij, die worden ingezet op lijnen 2 en 6. Resultaat: een toename van de capaciteit tijdens de spitsuren met 10% in november 2021, gevolgd door een nieuwe capaciteitsgroei begin 2022, goed voor een totale toename van de capaciteit tijdens de spits met 20% meer zitplaatsen op lijnen 2 en 6. Reizigers kunnen voortaan tijdens de spitsuren om de 2,5 minuten gebruikmaken van een metro op de gemeenschappelijke assen van alle metrolijnen. Bovendien is het interieur van verschillende van de oudste metrostellen opgefrist met beelden van het prachtige Brusselse patrimonium.

Bij de tram verwelkomde stelplaats Haren de tram "New Generation", de eerste in een levering van 90 voertuigen. Deze nieuwe trams zullen de capaciteit van het tramnet uiteindelijk met 10.000 plaatsen vergroten. Een andere tram maakte z'n comeback op het net: de Tram Experience. In deze tot rijdend restaurant omgetoverde tram kunnen bezoekers genieten van een unieke gastronomische ervaring door de straten van Brussel.

De bus bleef niet achterwege. De laatste hybride bussen die werden besteld in het kader van het busplan, werden in 2021 geleverd. Bovendien ontving de MIVB nieuwe standaard- en gelede hybride bussen voor de vervanging van haar bussen A330 D1 en Citaro D1. 2021 werd ook gekenmerkt door de komst van een waterstofbus in de vloot van de MIVB. Dit nieuwe type aandrijving, dat op verschillende lijnen wordt getest, kan de MIVB mogelijkheden bieden om de vloot geleidelijk koolstofvrij te maken, naast de klassieke elektrische bussen. Een andere maatregel om de milieu-impact van het openbaar vervoer in Brussel te verminderen, is dat de MIVB de exploitatie van de toeristische Hop-on-Hop-off busdienst toevertrouwde aan de vennootschap Tootbus, meteen de eerste 100% elektrische toeristische busdienst ter wereld.

De MIVB past haar stelplaatsen aan

De MIVB past haar stelplaatsen aan

De MIVB opent haar 3<sup>de</sup> metroremise aan Erasmus

De MIVB opent haar 3de metroremise aan Erasmus

Door de komst van 43 nieuwe M7-metrostellen moest er een nieuwe metroremise worden gebouwd. Erasmus is, na Delta en Brel, de 3de metrostelplaats van de MIVB. De remise is gebouwd in de buurt van het gelijknamige metrostation en ligt bijna volledig ondergronds, met uitzondering van het administratieve gebouw, dat bovengronds zichtbaar is.

In de nieuwe stelplaats kunnen 23 treinen worden gestald en nog eens 7 worden onderhouden. Met een oppervlakte van meer dan 30.000 m2 omvat het een werkplaats met alle installaties die nodig zijn voor het onderhoud van metrostellen: twee werkkuilen, een hefstand, drie loopbruggen, een metrowash en een kuil voor het schoonmaken van het onderste deel van de voertuigen. Voor het onderhoud werden twee rolbruggen van 110 meter lang geïnstalleerd. Twee hogedrukreinigers met warm water, een centraal afzuigsysteem en een lift die 10 ton kan verplaatsen vervolledigen de uitrusting.

Bij de constructie van het gebouw ging bijzondere aandacht naar het milieu-aspect. De remise behaalde de BREEAM Design Stage-certificering (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Dat is een internationale norm die de milieu-impact van een gebouw beoordeelt. Afvalbeheer, zonnepanelen, geothermische putten, regenwaterrecuperatie, recyclage van het water dat wordt gebruikt voor het reinigen van de metrostellen, en plantenbakken voor het recupereren van deeltjesvrij regenwater. Alles werd tot in het kleinste detail uitgedacht om de milieu-impact van de activiteiten van de Erasmusremise te beperken.

Bundeling van dispatchings

Bundeling van dispatchings

De dispatchings van de MIVB en Brussel Mobiliteit verenigd

De dispatchings van de MIVB en Brussel Mobiliteit verenigd

Sinds september 2021 zijn de verschillende dispatchings van de MIVB en Mobiris, het verkeerscontrolecentrum van Brussel Mobiliteit, verenigd in één gebouw: het Brussels Mobility Center.

Het doel is om de communicatie en samenwerking tussen de verschillende diensten van de MIVB en Brussel Mobiliteit verder te verbeteren.

Het Brussels Mobility Center heeft een oppervlakte van bijna 2.500 m², inclusief ruimte voor ontmoeting en contact tussen het personeel van de MIVB en Brussel Mobiliteit. De MIVB telt 6 dispatchings, die toezicht houden op het bus-, tram- en metronet, de infrastructuur, de stroomtoevoer en de IT-systemen, en de veiligheid van het net verzekeren.

De werken begonnen in 2019 en werden midden 2021 afgerond.

7 dispatchings

verspreid over bijna

2.500 m²

De stations renoveren

De stations renoveren

Verjongingskuur voor De Brouckère, Clemenceau en Roodebeek

Verjongingskuur voor De Brouckère, Clemenceau en Roodebeek

In 2021 worden drie metrostations ingrijpend gerenoveerd: De Brouckère, Clemenceau en Roodebeek. Nieuwe liften, een vlottere doorstroming, meer licht ... De reizigers beschikken voortaan over toegankelijkere, aangenamere en ook veiligere stations.

De verkooppunten worden eveneens stelselmatig vernieuwd. In 2021 werden de KIOSK’en van Centraal Station en Sint-Guido opgeknapt. Klanten en personeel genieten er voortaan van meer licht en een moderner kader.

Om van de stations aangename omgevingen te maken, moedigt de MIVB de komst van winkels aan, met een gevarieerd aanbod van producten. De handelszaken werden tijdens de coronacrisis wel op de proef gesteld. De MIVB ondersteunde hen, ook ter wille van de reizigers.

De kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening

De klant staat centraal in de kwaliteitsbenadering
100%
Gecertificeerde diensten kwaliteit van de dienstverlening

De klant staat centraal in de kwaliteitsbenadering

In 2021 werd de "NF Service"-certificatie, die in 2019 voor een periode van 3 jaar werd verkregen, bevestigd door de opvolgingsaudit. De kwaliteitsbenadering die de MIVB al vele jaren volgt, is erop gericht het niveau van de dienstverlening aan de klanten te laten overeenstemmen met de kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld om te beantwoorden aan hun behoeften en verwachtingen. De kwaliteitsbenadering is van toepassing op alle metro-, bus- en tramlijnen, de 19 BOOTIK- en KIOSK-verkooppunten, de haltes en stations, de klantendienst en de controle van de vervoerbewijzen.

Elk jaar nemen de verschillende afdelingen die onder de certificatie vallen talrijke initiatieven om de klantenervaring voortdurend te verbeteren. Enkele noemenswaardige initiatieven uit 2021:

  • Renovatie van een honderdtal bussen, gaande van de stoeltjes en de verlichting tot het koetswerk;
  • Verbetering van de toegankelijkheid in de metrostellen voor personen met beperkte mobiliteit;
  • Invoering van signalisatie waarbij het woordje “transit” oplicht zodat reizigers hun aansluitingen makkelijker halen bij werken;
  • Aanbrengen van stickers op de dienstdeuren van de stations, om graffiti tegen te gaan en de visuele identiteit van de MIVB te versterken;
  • Oprichting van een database waarmee de klantendienst de klanten nog beter kan informeren via de verschillende contactkanalen.