Uitgaven ,en %

Uitgaven

In 2021 bedroegen de uitgaven van de MIVB 765 miljoen euro. Ook dit jaar werd de onderneming geconfronteerd met bijkomende kosten als gevolg van Covid-19. Deze uitgaven voor de aankoop van beschermingsmateriaal en het schoonmaken van haar infrastructuur en voertuigen bedroegen bijna 24 miljoen euro.

Terug naar de rubriek