Het gebruik van cookies

Laatste update: 16/12/2021
Het gebruik van cookies wordt geregeld door de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie. Deze past de Europese richtlijn toe zoals gewijzigd door de Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, gekend als "telecompakket". Overeenkomstig dit wettelijk kader moeten internetgebruikers ingelicht worden over het gebruik dat de uitgever van de cookies maakt en moeten ze deze kunnen weigeren als ze niet nodig zijn voor de werking van de website.
Om je in staat te stellen het gebruik van cookies in te stellen op de manier die het beste voor jou past, willen wij je zo goed mogelijk informeren over de cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel kan opslaan wanneer je die website bezoekt. Iedere website maakt gebruik van deze bestanden voor een beter gebruiksgemak.
In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Er zijn verschillende soorten cookies: ze kunnen al dan niet essentieel zijn voor de navigatie op de website of ze kunnen verschillen naargelang hun bewaartermijn en hun afkomst.

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

Essentiële cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website om zuiver technische redenen. Gezien de technische noodzaak is alleen een informatieverplichting van toepassing en worden deze opgeslagen zodra je de website bezoekt.
Marketing-cookies: deze website bevat linken naar video’s op YouTube, die cookies gebruikt om uw voorkeuren op te slaan. Voor het gebruik van de marketing-cookies is jouw toestemming nodig. Meer informatie over deze cookies:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl
Analysecookies: deze cookies laten ons toe om statistieken over kijkcijfermetingen op te stellen. Via onze website worden cookies op jouw computer geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt voor rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google houdt zich aan de principes van het Privacy Shield en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in dat er volgens Google sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor het gebruik van deze cookies is jouw toestemming nodig.

Welke cookies gebruiken wij?

Essentiële cookies: stibra_session, stibra_cc, stibra_cc_mrkt, stibra_cc_stats, XSRF-TOKEN.

Analysecookies: _hj* (Hotjar), _ga en _ga_# (Google Analytics).

Marketing-cookies: VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, yt.innertube::nextId, yt.innertube::requests, ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY, yt-remote-cast-available, yt-remote-cast-installed, yt-remote-connected-devices, yt-remote-device-id, yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name (YouTube).


Meer informatie