Een nieuw bezoldigingsbeleid

In 2021 voerde de MIVB een nieuw bezoldigingsbeleid in dat transparanter is en de interne mobiliteit bevordert. Het nieuwe systeem heeft betrekking op de 6.500 medewerkers van de onderneming, van wie de functieclassificatie werd vereenvoudigd en geharmoniseerd.

Het was voor de HR-teams een project van lange adem, die er acht jaar aan hebben gewerkt in nauw overleg met de sociale partners. De nieuwe functieclassificatie van de arbeiders zorgt bovendien voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de beheerssystemen en bevordert de digitalisering van de processen, maar versterkt ook de nabijheid van de leidinggevenden en stimuleert het gebruik van talen.

Terug naar de rubriek