Het project Metro 3 vordert goed

De werkzaamheden in de buurt van het toekomstige station Toots Thielemans gingen in 2021 een nieuwe fase in. Dit toekomstige station wordt onder de Stalingradlaan gebouwd. Het zal het Zuidstation en het station Anneessens met elkaar verbinden en zorgen voor een gemakkelijke aansluiting op de tram in het station Lemonnier.

De diepwanden, de dragende muren van het station, werden opgetrokken in de Stalingradlaan. Daarna kon de dakplaat erop worden gegoten. De indrukwekkende werken van de dakplaat werden in één dag uitgevoerd met ongeveer 600 m3 beton. De werken aan de Lemonnierlaan en in de kelders van het Zuidpaleis zijn ook begonnen.

Aan uitdagingen is er in dit zeer dichtbebouwde gebied geen gebrek: er zijn veel handelszaken, de geologische kenmerken zijn er complex en de grond bevat een groot aantal leidingen die moeten worden onderhouden (riolering, laagspanning, telecom, enz.)...

Aan het Albertstation werd de tunnel naar Jupiter ontmanteld, waarna er kon worden gestart met de herinrichting van de zone op twee niveaus: niveau -1, waar de eindhalte van de tram komt, en niveau -2, waar uiteindelijk de eindhalte van de metrolijn zal komen.

In de andere bestaande stations op de lijn worden nieuwe technische lokalen gebouwd en is er al geanticipeerd op de aanleg van het derde spoor.

Terug naar de rubriek