Vervrouwelijking van stations voor Vrouwendag

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag gaf de MIVB 10 metrostations tijdelijk een andere naam ter ere van 10 opmerkelijke vrouwen. De MIVB wil daarmee het belang benadrukken dat zij hecht aan de plaats van de vrouw in de openbare ruimte.

Om bij te dragen tot de vervrouwelijking van de openbare ruimte verbond de MIVB zich ertoe om, telkens als de gelegenheid zich voordoet, de namen van haar bovengrondse haltes te vervrouwelijken. De namen van de haltes verwijzen heel vaak naar de omliggende straten, vandaar dat ze vaak mannelijk zijn. Vanaf 2021 wil de MIVB elk jaar minstens 4 haltes naar een vrouwelijke persoonlijkheid vernoemen. In 2021 nam de MIVB 7 nieuwe vrouwennamen in haar net op en zet ze dit initiatief de komende jaren verder.

Meer weten

Terug naar de rubriek