Nieuwste hybride bussen doen hun intrede op het net

Sinds 2019 komen de hybride bussen die de MIVB bestelde stelselmatig op het net. Deze voertuigen moeten oudere bussen vervangen, maar ook de capaciteit van de MIVB-busvloot vergroten, zoals voorzien in het busplan. De MIVB nam meer dan 400 nieuwe hybride bussen in ontvangst. Sinds de lancering van het busplan in 2018 nam het aantal plaatsen op het busnet met 30% toe.

Van de nieuwe standaard hybride bussen van Volvo zijn er 238. Een deel ervan heeft de oude Van Hool A330 D1 bussen vervangen, terwijl de rest werd gebruikt om de vloot uit te breiden.

Daarnaast werden ook 164 nieuwe gelede hybride bussen geleverd. Die breidden het aanbod uit op de lijnen 49 en 89 en vervangen de Citaro D1 bussen.

Met deze aanwinsten kan de MIVB de capaciteit van haar buslijnen verhogen, wat de reizigers ten goede komt, en tegelijk de koolstofvoetafdruk van haar voertuigen verkleinen.

Terug naar de rubriek