Repair Café, upcycling… De MIVB vertrouwt op recycling

De MIVB richt zich nog altijd vanuit een milieubenadering op de circulaire economie. Zo herstelt ze onder meer wat hersteld kan worden, hergebruikt het voor andere doeleinden of verkoopt het door zodat anderen ervan kunnen gebruikmaken. Voertuigen, onderdelen, maar ook meubilair, zoals lockers: de MIVB geeft blijk van originaliteit op het vlak van recyclage.

Op initiatief van de werknemers van de onderneming komt er een Repair Café. Het talent van het personeel wordt er aangewend om alledaagse voorwerpen en kleine apparaten te herstellen. Het Repair Café vindt elke laatste vrijdag van de maand in Molenwest plaats, een ruimte naast het Weststation dat ter beschikking wordt gesteld van verenigingen in het kader van stadsontwikkelingsprojecten.

Op het gebied van upcycling worden verschillende verzamelobjecten, waaronder unieke stukken, gemaakt van oude ontwaardingstoestellen, het leder van stoelen van voertuigen of zelfs werfzeilen. Ze worden vervolgens te koop aangeboden op de website www.mivbstore.be.

Terug naar de rubriek