Verschillen: een meerwaarde voor het bedrijf

In 2021 zette de MIVB haar samenwerking met de vzw DiversiCom voort, die als opdracht heeft om de diversiteit op de werkvloer en de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen. Dit partnerschap resulteerde in verscheidene stageaanbiedingen. In dat verband werd een slechtziende, opgeleid in computercodering, aangeworven binnen het team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de digitale “tools” van de MIVB. Deze samenwerking maakte het mogelijk beter rekening te houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap. De MIVB nam ook deel aan 'speeddatesessies', om de match tussen de profielen van kandidaten met een handicap en de openstaande functies bij de MIVB te beoordelen.

Op 1 januari 2021 kreeg de eerste werknemer die in het kader van een omscholingsovereenkomst werd aangeworven, een vast contract bij de MIVB. Sindsdien bekleedt hij de functie van inspecteur netsignalisatie. De dienst PHARE (Personne handicapée Autonomie recherchée) van de COCOF en de vzw DiversiCom, die bedrijven helpen bij de tewerkstelling van personen met een handicap, blijven toezien op zijn goede integratie bij de MIVB. Steunend op dit positieve proefproject is de MIVB van plan om deze verrijkende ervaring in de onderneming te herhalen.

Terug naar de rubriek