De nieuwe M7-metrostellen op het net

Begin juli mocht de nieuwe M7, na enkele maanden van lege proefritten, de eerste reizigers verwelkomen. De deuren openen automatisch, er zijn nieuwe polyvalente plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit, kinderwagens en fietsen, grote informatieschermen, gekleurde ledsignalisatie boven de deuren, vloeren op perronniveau ... Dit nieuwe voertuig is uitgerust met een aantal nieuwe voorzieningen voor nog meer comfort en een betere toegankelijkheid.

In totaal plaatste de MIVB een definitieve bestelling voor 43 metrostellen, die geleidelijk worden geleverd. In 2021 werden 9 nieuwe stellen in gebruik genomen op het metronet. De levering en indienststelling van de nieuwe metro wordt voortgezet in 2022. Door de komst van de nieuwe M7-stellen op de lijnen 1 en 5 kwamen er voertuigen van vorige generaties vrij. Die worden op de lijnen 2 en 6 ingezet om de frequentie ervan op te voeren.

In november 2021 was de capaciteit van de lijnen 2 en 6 tijdens de spitsuren met 10% toegenomen tegenover midden 2021. Begin 2022 leidde een verdere capaciteitsverhoging tot een totale toename tijdens de spits van 20% tegenover midden 2021. De frequentie van de lijnen 2 en 6 verbeterde tot 2,5 minuten op de gemeenschappelijke as tijdens de spitsuren, net als de frequentie op de lijnen 1 en 5.

Op termijn zullen de nieuwe M7-metrostellen de capaciteit van het Brusselse metronet met 8.000 plaatsen per uur en per richting kunnen vergroten.

Terug naar de rubriek