Sociale adviseurs aanwezig op alle fronten

De rol van de sociale adviseurs bestaat erin om het personeel te ondersteunen, of het nu gaat om professionele of persoonlijke problemen. Zij zijn ook aanwezig om conflicten te beheersen. Zij zijn specifiek opgeleid in bemiddelingstechnieken en staan de teams en het management bij in complexe situaties.

Op het terrein kreeg het personeel nieuwe taken en verantwoordelijkheden in verband met de gezondheidsmaatregelen toevertrouwd. De medewerkers van de MIVB zien er elke dag op toe dat deze regels, naar eer en geweten en met het nodige professionalisme, worden nageleefd. Om hen bij deze veranderingen te ondersteunen, bleven de sociale adviseurs op het terrein beschikbaar, om zo dicht mogelijk bij de medewerkers van de vervoermodi, Field Support, de verkooppunten en alle andere afdelingen met medewerkers op het terrein te staan.

Het administratief personeel moest wennen aan het telewerken, wat toch min of meer gemakkelijk ging, afhankelijk van de persoonlijkheden en de persoonlijke situaties. De sociale adviseurs waren ook aanwezig om de medewerkers te ondersteunen die moeilijkheden ondervonden bij de aanpassing, en met name bij het zoeken naar een evenwicht tussen hun privé- en beroepsleven. Er werd een workshop over stress en de specifieke behoeften van thuiswerkende mensen in lockdown ontwikkeld. Een van de doelstellingen was om de tekenen van stress als gevolg van isolement te helpen herkennen en manieren voor te stellen om daarmee om te gaan.

Terug naar de rubriek